Informacje prawne

Dostawca

ZF CV Systems Global GmbH
Siedziba CVS w Bernie
Giacomettistrasse 1
3006 Bern
Szwajcaria

Telefon: +41 31 581 33 00

Reprezentowana przez Zarząd w składzie:
Dr Lars Orlik, dr Christian Brennecke, Gary Howlett, Philipp Helmich

Rejestr handlowy w Ulm, CHE-466.542.185
Numer rejestracyjny VAT: CHE-466.542.185 MWST
D.U.N.S.:

Podmiot odpowiedzialny zgodnie z sekcją 18 II niemieckiego narodowego traktatu o mediach (MStV)

Global Corporate & Marketing Communications
3006 Bern

info.cvcs-dcs@zf.com (Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego)

Noty prawne

Noty prawne dotyczące korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego dostępne w ZF CV Systems Global GmbH

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom. Uzyskując dostęp do tych stron internetowych, wyrażasz zgodę na poniższe warunki:

Prawo autorskie

Na tych stronach internetowych znajdują się informacje na temat firmy ZF CV Systems Global GmbH i jej produktów. Te teksty, zdjęcia, grafiki oraz układ i wszystkie aspekty projektu graficznego tych stron są chronione prawem autorskim.

Cała zawartość tych stron jest chroniona i nie można jej kopiować, rozpowszechniać ani zmieniać w celach komercyjnych. Możesz pobierać i/lub drukować teksty, zdjęcia i elementy graficzne wyłącznie w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych. Jakiekolwiek powielanie grafik, zdjęć, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą ZF CV Systems Global GmbH.

Wzmianka o marce

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe wymienione na stronach internetowych ZF CV Systems Global GmbH są chronione prawem.

Dotyczy to w szczególności marek, oznaczeń typu, logo i emblematów.

Wyłączenie odpowiedzialności za informacje

Treść tych stron internetowych służy wyłącznie celom informacyjnym. Mimo iż wszystkie informacje są weryfikowane pod względem poprawności i kompletności, w niektórych przypadkach mogą one zawierać błędy lub nieścisłości. ZF CV Systems Global GmbH nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym, powstałych na skutek niewystarczającej dokładności, poprawności, kompletności i aktualności np.: wykorzystania lub niewykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji prezentowanych w ramach oferty internetowej za pomocą swoich stron internetowych.

Ponadto ZF CV Systems Global GmbH wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności w związku z oferowanymi usługami, takimi jak pobieranie plików udostępnianych na stronach internetowych ZF CV Systems Global GmbH.

Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do wszystkich przypadków, w których ZF CV Systems Global GmbH lub jej agenci są zobowiązani odpowiadać na zarzuty umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Ponadto wyłączenie odpowiedzialności ZF CV Systems Global GmbH nie obowiązuje w przypadku naruszenia zobowiązań, co oznacza, że spełnienie tych obowiązków jest warunkiem wstępnym prawidłowej realizacji umowy, a odwiedzający ma prawo mieć pewność, że dotrzymanie tych zobowiązań jest realizowane (istotne zobowiązania wynikające z umowy/obowiązki); jednakże w przypadku zaniedbań o mniejszym znaczeniu roszczenia zostaną ograniczone do kwoty ustalonej na podstawie umownej wartości szkody przewidzianej w chwili zawarcia umowy. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód osobowych, odpowiedzialności w kontekście ustawy o odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności za brak rękojmi wynikających z umowy i działania umyślnego.

ZF CV Systems Global GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części oferowanych stron lub nawet całej oferty bez wysyłania odpowiedniego powiadomienia; to samo dotyczy czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji/postów.

Zakres

Niniejsza informacja dotycząca witryny odnosi się do strony internetowej ZF CV Systems Global GmbH znajdującej się pod adresem https://zf-scalar.com/pl, a także do obecności w internecie https://zf-scalar.com/pl na platformach www.facebook.com, www.youtube.com.

© 2023 ZF CV Systems Global GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.